K I E Ł C Z E ...  niebawem zimowe...
Rozkład jazdy PKS
Garść informacji... > Położenie > Rozkład jazdy PKS
Wykaz połączeń z centrum ;-)...

rozkład jazdy Kiełcze, Wieś

A to dużo więcej połączeń z przystanku Kiełcze, Skrz.    ( 1 km. od wioski )

rozkłąd jazdy Kiełcze, Skrz.

Copyright & photo by Tomek