K I E Ł C Z E ...  niebawem zimowe...
Sołectwo
Garść informacji... > Sołectwo
Jak na  razie sołtysem naszej wsi jest miłościwie nam panująca, wybrana w demokratycznych wyborach pani Marzena Doering.

ta tabliczka to niebawem vacat

Jednym z jej większych ostatnich sukcesów jest zorganizowanie dowozów do Świebodzina z centralnego przystanku dla miejscowej młodzieży.

Aktualnie pani sołtys zamierza wycofać się ze sprawowanej funkcji o czym szerzej w aktualnościach. 

Copyright & photo by Tomek