K I E Ł C Z E ...  niebawem zimowe...
Zasady organizacji imprez w świetlicy
Garść informacji... > Sołectwo > Zasady organizacji imprez w świetlicy
Z uwagi na specyfikę polożenia naszej świetlicy (sąsiaduje ona jedną ścianą z prywatnym domem mieszkalnym) mamy dość restrykcyjne zasady dotyczące organizacji imprez po godzinie 22.00

Regulamin wynajmowania oraz korzystania
z wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kiełczu


§1
Prawo do wynajęcia świetlicy ma tylko osoba pełnoletnia na podstawie dowodu osobistego, którego seria i numer będzie figurowała w dokumencie potwierdzającym wynajem.


§2
Wynajmujący składa pisemny wniosek do sołtysa w celu zgłoszenia imprezy na posterunku policji oraz uzyskania zgody wójta gminy Szczaniec na jej organizację (dot. imprez trwających po godz. 22.00).


§3
Koszt wynajmu świetlicy dla mieszkańców Kiełcza wynosi 70zł/doba; koszt wynajmu świetlicy dla pozostałych osób wynosi 600zł/doba. Opłata wnoszona jest przed imprezą.


§4
W ramach poniesionych kosztów wynajmujący otrzymuje możliwość korzystania z wyposażenia świetlicy oraz mediów (gaz, prąd, woda, odprowadzenie nieczystości).


§5
Zeszyt rezerwacji prowadzi sołtys Kiełcza.


§6
Istnieje możliwość wypożyczenia ze świetlicy wyposażenia krzeseł (koszt 1zł szt./doba)
oraz stołów (koszt 5zł szt./doba).


§7
Wynajmujący salę lub wypożyczający krzesła lub stoły zobowiązuje się do pokrycia szkód powstałych na skutek użytkowania świetlicy lub jej wyposażenia. Szkody należy pokryć w ciągu 5 dni. Koszt ustala Rada Sołecka po oszacowaniu strat.


§8
Przed rozpoczęciem imprezy oraz po jej zakończeniu wynajmujący wraz z przedstawicielami rady sołeckiej przeprowadza inwentaryzację wyposażenia, zakończenie której potwierdza pisemne oświadczenie obu stron. Podpisanie protokołu odbiorczego po imprezie kończy procedurę wynajmu świetlicy.


§9
Wynajmujący własnym czytelnym podpisem potwierdza zapoznanie się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Copyright & photo by Tomek