K I E Ł C Z E ...  niebawem zimowe...
Kalendarz imprez 2009
Garść informacji... > Sołectwo > Kalendarz imprez 2009
Jak co roku Gmina Szczaniec zamieściała na swojej stronie internetowej kalendarz imprez organizowanych w 2009 roku przez gminę, sołectwa lub inne organizacje lokalne.


Copyright & photo by Tomek