K I E Ł C Z E ...  niebawem zimowe...
Kultura i rozrywka
Garść informacji... > Kultura i rozrywka
Prawdziwie kulturalne wydarzenia raczej nie będą często spotykane w Kiełczu, ale kto wie ...
Z pewnością jednak przynajmniej na początku skupimy się na rozrywce...

Copyright & photo by Tomek