K I E Ł C Z E ...  niebawem zimowe...
Nowa świetlica
Garść informacji... > Kultura i rozrywka > Nowa świetlica
Przez kilka miesięcy  trwał remont świetlicy wiejskiej...

Z niepokojem oczekiwaliśmy na zakończenie, gdyż w planach była inauguracja nowej sali podczas zabawy sylwestrowej.
Udało się zakończyć  prace na czas i Kiełcze może pochwalić się  świeżo wyremontowaną świetlicą.

Copyright & photo by Tomek