K I E Ł C Z E ...  niebawem zimowe...
Sport i rekreacja
Garść informacji... > Sport i rekreacja
Zacieśnianie wspólnoty poprzez sport i zajęcia rekreacyjne są bardzo ważnym elementem w funkcjonowaniu lokalnych społeczności.
W tym dziale będziemy prezentować różne podejmowane przez nas w tym kierunku działania.

Copyright & photo by Tomek