K I E Ł C Z E ...  niebawem zimowe...
Prognoza pogody
Garść informacji... > Prognoza pogody
Prezentowana tu prognoza pogody jest przygotowywana prze Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego przy Uniwersytecie Warszawskim.

Jest to prognoza numeryczna i dlatego przy jej odczytywaniu proszę zwrócić uwagę na opisy obok wykresów.

Prognoza jest przygotowywana na ok.60 godzin naprzód.

Copyright & photo by Tomek