K I E Ł C Z E ...  niebawem zimowe...
Użytek ekologiczny "KLIPA"
Garść informacji... > Przyroda wokół nas... > Użytek ekologiczny "KLIPA"
fot. Piotr Doering

W piątek 26 czerwca br. na posiedzeniu rady gminy w Świebodzinie, niemal jednogłośnie przyjęto uchwałę na mocy której powołany został do życia użytek ekologiczny o nazwie „Klipa”, mający na celu ochronę naturalnego, śródleśnego oczka wodnego oraz otaczających zarośli drzew i krzewów, porastających ruiny starego gospodarstwa z czasów osadnictwa niemieckiego o łącznej powierzchni  1,34 ha. Teren ten jest miejscem licznego występowania wodnej rośliny owadożernej - pływacza zwyczajnego znajdującego się pod ścisłą ochroną gatunkową oraz wielu gatunków płazów i gadów, w tym kumaka nizinnego, który należy do najszybciej wymierających płazów Europy i który jest dla UE tzw. gatunkiem priorytetowym  (zapisy w Dyrektywie Siedliskowej). Nie bez znaczenia są również walory krajobrazowe tego terenu, gdzie dzika przyroda zwyciężyła z człowiekiem i odebrała to, co przed laty było jej własnością. Drzewa i krzewy otoczone kamiennym murem-pozostałością dawnych zabudowań,  swoisty symbol ulotności i przemijalności ludzkiego życia oraz jego losów.

fot. Piotr Doering

Ten niezwykle malowniczy zakątek odnaleźć można w rozległym kompleksie leśnym w odległości ok. 10 km na południowy wschód od miasta Świebodzin, kierując się drogą wojewódzką nr 303 na Kiełcze i później leśniczówkę Wygon albo krajową ‘3’, (zjazd na Lubinicko 3 km przed Świebodzinem od strony Zielonej Góry).

 Jest to drugi użytek ekologiczny utworzony do tej pory na terenie gminy Świebodzin, wcześniejszy-powstały w 1993 roku „Jezioro Księżno” był pierwszym tego typu obiektem w dawnym województwie zielonogórskim oraz jednym z pierwszych w Polsce, powstałym z inicjatywy Klubu Przyrodników.  Bardzo przychylne podejście do nowego projektu radnych oraz burmistrza pokazuje wyraźnie, że gmina idzie z biegiem aktualnych, nowoczesnych i jak najbardziej europejskich prądów myślowych, gdzie coraz więcej uwagi poświęca się sprawom dotyczącym ochrony przyrody i środowiska.

fot. Piotr Doering

Forma ochrony przyrody jaką jest użytek ekologiczny, wprowadzona została do polskiego prawodawstwa dnia 16 października 1991 r. i ma na celu ochronę wyróżniających się w otoczeniu,  pozostałości naturalnych ekosystemów  oraz miejsc występowania rzadkich lub  chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, które przez  niewielką powierzchnię oraz zazwyczaj mniejszą rangę wartości przyrodniczych nie mogą być objęte ochroną rezerwatową.


Mateusz Konrad Wójcik

mateuszkonrad@gmail.com

Copyright & photo by Tomek