K I E Ł C Z E ...  niebawem zimowe...
Zarząd
Koło Gospodyń Wiejskich > Zarząd

przewodniczący:     Tomasz Szylko
viceprzewodniczący: Piotr Doering
sekretarz:          Darek Franc

skarbnik:           Ewa Franc mł.

komisja rewizyjna:  Marzena Doering
                    Ewa Franc st.
                    Donata Szylko
                                 
Copyright & photo by Tomek