K I E Ł C Z E ...  niebawem zimowe...
Działalność
Koło Gospodyń Wiejskich > Działalność
Działalość Koła Gospodyń Wiejskich w Kiełczu ukierunkowana jest miedzy innymi, na poprawę warunków życia i wyrównywanie szans mieszkańców naszej miejscowości -  w szczególności dzieci.

W poszczególnych punktach przedstawiamy podejmowane przez nas inicjatywy.

Copyright & photo by Tomek