K I E Ł C Z E ...  niebawem zimowe...
Grad w kwietniu
Koło Gospodyń Wiejskich > Działalność > Grad w kwietniu
zatkany wylot rynny

fot. Piotr Doering


fot. Piotr Doering
Copyright & photo by Tomek