K I E Ł C Z E ...  niebawem zimowe...
Mamy gotow± hu¶tawkę
Koło Gospodyń Wiejskich > Działalno¶ć > Mamy gotow± hu¶tawkę

Copyright & photo by Tomek