K I E Ł C Z E ...  niebawem zimowe...
Ocalone...
Daj się uwieść... > Ocalone...
Piękno tych drzew i ich otoczenia jest, najprościej mówiąc, powalające. Ile jeszcze takich nieodkrytych miejsce kryją nasze najbliższe okolice. Zwracając uwagę na fantastyczne nasycenie kolorów odnosimy wrażenie, że te "białe damy" cudem niemal uniknęły wycięcia i zaorania. Zdjęcia zrobiono w rejonie Rakowa (ok. 4 km od Kiełcza).

fot. Mateusz Wójcik

fot. Mateusz Wójcik

fot. Mateusz Wójcik


Copyright & photo by Tomek