K I E Ł C Z E ...  niebawem zimowe...
Dębiniec
Klipowska Puszcza > Dębiniec
Dębiniec

Ze szlaku wygląda to na kolejne typowe zadrzewienie śródpolne, które nie wyróżnia się niczym szczególnym i które nie warte jest uwagi, nie wspominając już kompletnie o wysiłku związanym z dojściem do tego zakątka pozbawionego jakiejkolwiek drogi. Jednak tak jak w życiu-najlepiej bawimy się na tych przyjęciach, od których przed samym wyjściem oczekujemy jedynie tego, by szybko się skończyły…Najprawdopodobniej pozostałość dawnego kompleksu parkowego, co jednak jest tylko przypuszczeniem. Występowanie gatunków obcych dla dąbrowy oraz bujny świat roślinny podszytu, raczej potwierdza rolę człowieka w powstawaniu tego zadrzewienia.

Praktycznie cały jego obszar zasługuje na objęcie go ochroną w postaci powierzchniowego pomnika przyrody z uwagi na wcześniej wspomniane dęby, których obwód na wysokości pierśnicy (130 cm) rzadko spada poniżej 3,5 metra. Są wśród nich jednak takie kolosy, dla których wartość 350 cm to tylko przykre wspomnienie z czasów wczesnego  dzieciństwa. Trzy okazy-najpewniej drzewa matki, z żołędzi których powstało zadrzewienie „małych dębiątek” posiadają  w swych obwodach od 5 do blisko 6 metrów, wartości które już na papierze wzbudzają podziw, nie wspominając już o odczuciach, które towarzyszą nam przy fotografowaniu się na ich tle już tam na miejscu. Polecamy.

Copyright & photo by Tomek