K I E Ł C Z E ...  niebawem zimowe...
Rybojady 2010
Garść informacji... > Kultura i rozrywka > Rybojady 2010
W dniach od 25 do 31 lipca dzieci i młodzież z Kiełcza spędzały aktywnie czas na biwaku, który nie po raz pierwszy państwo Ewa  i Dariusz Franc zorganizowali w Rybojadach k/Trzciela.Mieszkanie w warunkach polowych w środku lasu i częste kąpiele w pobliskim jeziorze były z pewnością miłą odskocznią od codzieności.Nie wypada również zapominać o pomocy, jakiej przy organizacji biwaku udzielił wójt gminy Szczaniec - pan Ryszard Walkowiak.Wszystkim zaangażowanym bezpośrednio lub pośrednio dziękujemy za bezinteresowność i wkład pracy.


Copyright & photo by Tomek