K I E Ł C Z E ...  niebawem zimowe...
Stanowisko Paprotki Zwyczajnej
Klipowska Puszcza > Stanowisko Paprotki Zwyczajnej
Stanowisko paprotki zwyczajnej (Polypodium vulgare)

Zaledwie dwa metry od drogi szutrowej na skraju lasu oglądać możemy niewielki płat rośliny znajdującej się pod całkowitą ochroną gatunkową – paprotki zwyczajnej (Polypodium vulgare L.) Jest to bylina posiadająca czołgające się, jasnobrunatne pokryte łuskami i bliznami po zeschłych liściach  kłącza. Liście są zimotrwałe, ustawione na kłączach w dwóch szeregach, równo od siebie oddalone. Zarodnie pojawiają się na liściach od sierpnia do września.Paprotka zwyczajna  występuje w cienistych lasach, na stokach leśnych, w szczelinach skalnych, u stóp starych drzew. Jest dość pospolita, choć na ogół spotyka się ją rzadko. Jest jedynym rosnącym w Polsce gatunkiem z rodzaju Polypodium i dlatego objęta jest  ochronę gatunkową.


Copyright & photo by Tomek