K I E Ł C Z E ...  niebawem zimowe...
Wielkie Wyrobisko Żwiru
Klipowska Puszcza > Wielkie Wyrobisko Żwiru
Wielkie wyrobisko żwiru

Wyrobisko nieczynnej już piaskownicy, niegdyś najprawdopodobniej własność ks. kanonika Sylwestra Zawadzkiego, twórcy i budowniczego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie oraz inicjatora wzniesienia wysokiego na 33 metry posągu Jezusa Chrystusa, który jeśli zostanie ukończony, przewyższy swoimi rozmiarami znany na całym świecie pomnik Chrystusa  z Rio de Janeiro w Brazylii.Jednakże nie to jest powodem dla których wskazaliśmy ten teren  jako kolejny punkt przystanku na wytyczonym przez nas szlaku. Wszelkie wątpliwości mijają, kiedy jesteśmy już tam na miejscu i z odczuwalnym drżeniem serca i ostrożnością podchodzimy do skraju skarpy otaczającej to głębokie i rozległe wyrobisko, by nagle nie znaleźć się na jej dnie, usytuowanym ponad dziesięć metrów niżej.Od  czerwca do sierpnia  poza interesującą topografią , podziwiać tu można kwitnące na żółto kobierce  rozchodnika ostrego, porastające suche zbocza piaskownicy, na których inne gatunki roślin bez specjalnych przystosowań nie są w stanie się utrzymać i normalnie funkcjonować. A jeśli zdarzy się nam, że przybędziemy w to miejsce u schyłku  dnia o bezchmurnym niebie, przycupnijmy na moment przy wschodnim brzegu, który wyniesiony jest na wysokość ponad 140 m n.p.m. i poczekajmy, aż czerwona tarcza słońca skryje się ponad dachami domów i drzew pobliskiego parku dworskiego w swej cyklicznej, ale jakże pięknej  i niezwykłej wędrówce po niebie.

Copyright & photo by Tomek